از هر دری سخنی...
فرصت شمار صحبت، کزین دوراهه منزل ** چون بگذریم دیگر، نتوان بهم رسیدن...
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حمید شمس کیانی
نظرسنجی
میزان رضایت شما از تنوع مطالب در چه سطحی است؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

 

پذیرش کامل خویشتن، هراس انگیز ترین چیز است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 24 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ.

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ " ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ " ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻲ.

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ.

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻧﮕﻮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﺳﺖ. ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ.

ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ، ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯽ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﮕﻮ: "ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ؟"

ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﯿﺎﻥ ﻧﮑﻦ.

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ.

ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ.

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﻭﺷﻬﺎ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺨﺮ.

ﺷﻐﻠﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺍﺕ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺯﺩ.

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ. ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺨﺮ. ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﺘﺮ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺗﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﺨﻮﺭ.

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ.

ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥ.

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﮑﺎﺭ.

ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﺧﻮﺑﯽ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮ.

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻼ‌ﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺘﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻦ.

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮﺏ ﺑﻨﻮﺵ.

ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻧﺮﻭ. ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ.

ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺑﺎﺵ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻮ به ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭد، ﺑترس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 23 خرداد 1397
حمید شمس کیانی


تا زمانی که به احساس بی ارزشی وناتوانی درخود پایان ندهید هر شروعی به شکستی دوباره تبدیل خواهد شد!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 22 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

دوستی می گفت؛ بچه که بودم، یه جوجه داشتم. خیلی دوستش داشتم.

یه روز گرفتمش جلو صورتم باهاش حرف بزنم

که یهو نوک زد توی چشمم.

خیلی دردم اومد.

تو عالم بچگی کلی بهش فحش دادم.

اما الان میفهمم که تقصیر اون نبود!

تقصیر خودم بود!

هر وقت کسی که شعور و فهم درستی نداره رو به خودت نزدیک کنی حتما بهت آسیب میزنه!

این یه قانونه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 21 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

در این عمری که میدانی          فقط چندی تو مهمانی!

به جان و دل تو عاشق باش          رفیقان را مراقب باش...

مراقب باش تو به آنی،   دل موری نرنجانی...

که در آخر تو میمانی و     مشتی خاک که از آنی...

دلا یاران سه قسمند گر بدانی

زبانی اند و نانی اند و جانی

به نانی نان بده از در برانش

محبت کن به یاران زبانی

ولیکن یار جانی را نگه دار

به پایش جان بده تا می توانی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 20 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

سال ٥٩ به دنیا آمدم. یكی از بدترین سالها برای اینكه در ایران به دنیا بیایی.

یك سال و چند ماه قبل از تولدم انقلابی عظیم رخ داده بود و چند ماه بعد یكی از تلخ ترین جنگ های تاریخ ایران شروع شد.

خیلی بد است كه خاطرات كودكی ات همه با جنگ آمیخته شده باشند. خوابیدن در پناهگاه ها، ماشین های كمیته كه می خواستند پسرای همسایه مان را كه از سربازی فرار كرده بودند، به پادگان بازگرداند، تعطیلی مدارس و تدریس از طریق تلویزیون، قلك هایی كه برای رزمندگان پول جمع می كردیم، تصاویر و شعار های خشنی كه روی دیوار مدرسه مان نقش بسته بودند، پناه گرفتن زیر پله ها هنگام موشك باران، شهید شدن اعضای خانواده، كوپن های قند، شكر، روغن و برنج و ساعت ها تو صف ایستادن، روزها را در صف شیر آغاز كردن، تو مینی بوس مدرسه هنگام رفتن به اردو شعارهای مرگ بر امریكا و صدام و اسراییل و انگلیس و شوروی دادن، شكستن شیشه ها از شدت صدای بمب صدام، جیغ های ممتد زنان محله مان از شدت ترس، صدای آژیر قرمز، نامه به برادر رزمنده در جبهه ها، امید امام خمینی به ما دبستانی ها و...

اینها خاطرات من از ٨ سال اول زندگی ام هستند.

خاطراتی كه دلم نمی خواهد هیچ وقت، هیچ كودكی در این  سرزمین دوباره تجربه اش كند.

دلم نمی خواهد هیچ كودكی در سرزمینم در مراسم صبحگاهش به جای سرود و ترانه شاد، مرگ بر فلان و بلان بگوید. دلم می خواهد دیوارهای مدارس پر از گل و عكس های كارتونی باشد.

دلم می خواهد فرزندان سرزمینم در اتوبوس ها و سرویس های مدرسه شان سرود "خوشحال و شاد و خندانم" بخوانند.

دلم می خواهد مادران سرزمینم عروسی فرزندانشان را ببینند و لب شان جز به خنده و شادی باز نشود. دلم می خواهد دختران سرزمینم هرگز از ترس بمب و موشك جیغ نزنند. دلم می خواهد پسران سرزمینم برای آبادانی كشور شان تلاش كنند و هرگز دست شان ماشه هیچ تفنگی را فشار ندهد.

دلم می خواهد مردم سرزمینم شاد باشند. راضی باشند. پیشرفت كنند.

دلم نمی خواهد بیست سال بعد  با دیدن جانبازان شیمیایی در برنامه رامبد جوان یك نسل همه با هم گریه كنند.

دل من ایرانی آباد و ملتی مهربان می خواهد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 19 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

 

اجازه نده پارازیت نظرات دیگران، باعث بشه صدای درونِ خودت شنیده نشه!!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 18 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

انــســان ها

به میزان "حقارتشان" "توهین" میكنند.

به میزان "فرهنگشان" "عشق میورزند".

و به میزان "كمبودهایشان" "آزارت  میدهند".

هرچه "حقیرتر" باشند، بیشتر "توهین میكنند" تا حقارتشان را جبران كنند.

هر چه "فرهنگشان غنی تر باشد"، بیشتر به دیگران "عشق میدهند".

وهرچه "هویّتشان عمیق تر باشد"، "محترمانه تر رفتار میكنند".

به اندازه "دركشان" میفهمند،

و به اندازه "شعورشان" به "باورها "و حرف هایشان عمل می كنند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 17 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

اگر پول داشته باشی انسانها تورا خواهند شناخت

و اگر پول نداشته باشی ، تو انسانها را خواهی شناخت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 16 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

به عقیده خیام

هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت ببرد، بطور حتم در دنیا و بعد از مرگش نیز اسوده خواهد بود .

زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشد به طور طبیعی نه به کسی ظلم می کند و نه تفکرات منفی نسبت به دیگران دارد.

پس دنیا و آخرتش برای او بهشت خواهد بود.

بنابراین نباید زندگی را به خود سخت گرفت و به خود وعده فردایی بهتر داد..

 

گردون نگری ز قد فرسوده ماست

جیحون اثری ز اشک پالوده ماست

دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست

فردوس دمی ز وقت آسوده ماست

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 15 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

آخرش تو رابطه هامون به این نتیجه میرسیم که دوست داشتن لازم هست ولی کافی نیست...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 14 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

وقتی کسی مرا ناراحت می کند یا به چالش می کشد

یا مشمئز می کند ، از خودم می پرسم

"این فرستاده شده تا چه درسی مهمی را به من یاد بدهد ؟

در این لحظه ، فاقد کدام ویژگی شخصیتی وروانی هستم که باعث شده متحمل درد ورنج شوم"

انسانهای کند ذهن وکم هوش ، به شما صبر وبردباری می آموزند .

انسانهای عصبانی مزاج ، آرامش وخونسردی را به شما آموزش می دهند .

انسانهای تحقیرگر ، عزت نفس را به شما می آموزند .

انسانهای بی احساس وبی اعتنا عشق بی قید وشرط را به شما می آموزند .

انسانهای دورو ، صداقت را به شما می آموزند .

انسانهای لجباز ، انعطاف  پذیری را به شما می آموزند .

انسانهای ترسو ، جرات وشهامت را به شما می آموزند.

 

"بارباراد_آنجلس"

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 13 خرداد 1397
حمید شمس کیانی


در تمام رابطه ها          یک میخ لازم است

میخی که نگه دارد آدم زندگیتان را

آن میخ می ‌تواند:

اعتماد لازم

دوست دا شتن بی اندازه

و یا یک بوسه ساده ی اول صبح باشد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 12 خرداد 1397
حمید شمس کیانی


ژاپنیها درقدیم براساس رسمی به نام "کینتسوگی" برای تعمیرظروف شکسته ازطلای مذاب استفاده می کردند

زیرامعتقد بودند برای برطرف شدن نواقص بجای پنهان کردنشان باید به آنهابیشتر توجه شود!

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 11 خرداد 1397
حمید شمس کیانی

ناصرالدین شاه سالی یک بار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می یافت تا ثواب ببرد. رجال مملکت هم برای تهیه آش جمع می شدند و هر یک کاری انجام می دادند. خلاصه هر کس برای تملق وتقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول کاری بود. خود شاه هم بالای ایوان می نشست و قلیان می کشید و از بالا نظاره گر کارها بود. سر آشپزباشی ناصرالدین شاه در پایان کار دستور می داد به در خانه هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می شد و او می بایست کاسه آن را از اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد

کسانی را که خیلی می خواستند تحویل بگیرند روی آش آنها روغن بیشتری می ریختند. پرواضح است آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر می کرد و آن که مثلا یک قدح بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می کرد حسابی بدبخت می شد.

به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش می شد به او می گفت بسیار خوب بهت حالی می کنم دنیا دست کیه... آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 10 خرداد 1397
حمید شمس کیانی


( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو